Abonament RTV

Aby strona działała poprawnie wymaganie jest włącznie obsługi JavaScript w przeglądarce

Opłać abonament rtv

Logowanie

Pola numer NIP/PESEL oraz nazwisko i imię mogą być podawane rozłącznie. Wymagane jest podanie numeru abonenta i jednego z dwóch pól dodatkowych tzn. NIP lub PESEL albo Nazwisko i imię. Można wpisać jedno z pól Nazwisko lub imię. Nazwy firm należy wpisywać w pole Nazwisko.

Oficjalnym operatorem płatności abonamentu RTV, dokonywanych za pośrednictwem strony www.poczta-polska.pl, jest firma Blue Media S.A.

Informacje z zakresu Ochrony Danych OsobowychAdministratorem podanych przez Pana/nią danych osobowych jest Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. Poczta Polska SA przetwarza dane osobowe osób zobowiązanych lub zwolnionych od uiszczania opłat. Dane zbierane są w celu realizacji zadań operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1481 z późn. zm.), wynikających z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1204 z późn. zm.), dalej: Ustawa. Źródłem danych może być rejestr PESEL, zgodnie z art. 7 pkt 1a Ustawy. Odbiorcą danych osobowych może być TVP w przypadku korzystania przez Pana/Panią z usługi VOD (przekazanie danych do TVP odbywa się wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego po zgłoszeniu zaprzestania używania odbiorników rtv, w przypadku gdy nie występuje zaległość w opłatach abonamentowych. W przypadku, zaległości w opłatach abonamentowych, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego po uregulowaniu zobowiązania i/lub zakończeniu postępowania. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Infolinia dla usługi RTV (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).     Czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij