Abonament RTV

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1689).
 2. Ustawa z dnia 9 stycznia 2020r., o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020r., poz. 383).
 3. Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2383)
 4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2505)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U 2024 r.,poz. 572).
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych – obowiązujące do 31.12.2013 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1676).
 8. Uchwała KRRiT Nr 279/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przesłanek umarzania lub rozkładania na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu, opłat za stwierdzenie używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego i odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu w wyjątkowych sytuacjach.
 9. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2010 r. (sygn. akt K 24/08).

Wysokość opłat abonamentowych

 1. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 maja 2023r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r.
 2. Ogłoszenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2022r. w sprawie stawek kwotowych opłat abonamentowych na rok kalendarzowy 2023.
 3. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnychoraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2022 r. (Dz. U. poz. 1014)
 4. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2021 r.
 5. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2020 r.
 6. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2019 r.
 7. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2018 r.
 8. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2017 r.
 9. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 r.

Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników

na podstawie:
 1. art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1140).

Zwolnienia od opłat abonamentowych

na podstawie:
 1. art. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
 2. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 480).*
  * zmiany ww. rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 146, poz. 877, z 2013 r. poz. 379, z 2014 r. poz. 80 i 666, z 2015 r. poz. 1546, z 2018 r. poz. 699 oraz z 2020 r. poz. 1128
 3. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. 2020r., poz. 1128).

Więcej informacji na temat zwolnień znajduje się tutajInfolinia dla usługi RTV (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).     Czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij

iamgurdeeposahanPoczta Polska S.A
iamgurdeeposahan
Poczta Polska
00:00
Dzień dobry! Chętnie odpowiem na Twoje pytania o abonament RTV. Jak mogę Ci pomóc?
iamgurdeeposahan
Poczta Polska
00:00