Abonament RTV

Rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - najważniejsze informacje

Każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. Obowiązek rejestracji odbiorników wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, niezależnie od liczby posiadanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym lub samochodzie stanowiącym ich własność oraz przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub samochodach będących w używaniu tych instytucji, uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową za używanie odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Natomiast zgodnie z zapisami w/w ustawy, wszystkie jednostki centralne, przedsiębiorstwa, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych.

Wnoszenie opłat abonamentowych w gospodarstwie domowym nie zwalnia od obowiązku rejestracji odbiorników i wnoszenia opłat w miejscu pracy.

Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Charakteru odbiorników nie mają odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także odbiornik telewizyjny nie podłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych.

Obowiązkowi rejestracji odbiorników nie podlegają odbiorniki radiowe i telewizyjne:

 1. wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
 2. wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;
 3. przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w placówce pocztowej

W celu zarejestrowania odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego należy:

 • udać się do dowolnej placówki pocztowej,
 • zgłosić pracownikowi placówki pocztowej dyspozycję rejestracji odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość użytkownika (np. dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu), a w przypadku rejestracji firmy/instytucji upoważnienia/pełnomocnictwa wymaganego do dokonania takich czynności,
 • podpisać wypełniony i wydrukowany przez pracownika placówki pocztowej formularz "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych".

Dowodem potwierdzającym zarejestrowanie odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego jest "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika", wydane przez pracownika placówki pocztowej.

Otrzymane "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" oraz "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika" należy zachować i okazywać w trakcie przeprowadzanych kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych.

Wraz z powyższymi dokumentami pracownik placówki pocztowej powinien zadać pytanie abonentowi jaką drogą zamierza wnosić opłaty abonamentowe (tradycyjną, elektroniczną), a w przypadku deklaracji opłacania drogą tradycyjną – czy wyraża chęć otrzymywania formularzy polecenia przelewu/wypłaty gotówki (blankiety zostaną przesłane na adres wskazany przez abonenta podczas rejestracji odbiorników).

Rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przez Internet

W celu zarejestrowania odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego przez Internet należy:

 • wypełnić umieszczony na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. elektroniczny formularz,
 • upewnić się, że dane zawarte w elektronicznym formularzu są prawidłowe,
 • zaakceptować wypełniony formularz,
 • poczekać na otrzymanie na podany adres korespondencyjny "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" - korespondencja zostanie przesłana w terminie 4 dni roboczych od dnia wypełnienia elektronicznego formularza,
 • po otrzymaniu ww. korespondencji należy podpisać nadesłane "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" (oryginał i kopię). Podpisaną kopię zgłoszenia umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i wysłać do nadawcy.

Po otrzymaniu podpisanej kopii "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" Wydział Abonamentu RTV w Bydgoszczy przesyła do użytkownika odbiorników "Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika" oraz 4 spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wypłaty gotówki, w przypadku zaznaczenia podczas rejestracji odbiorników opcji otrzymywania blankietów wpłat.

Datą zarejestrowania odbiorników jest:

 1. w przypadku złożenia zgłoszenia rejestracji w placówce pocztowej, dzień nadania indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika w placówce pocztowej operatora wyznaczonego;
 2. w przypadku złożenia zgłoszenia rejestracji przez internet, dzień podania przez użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej operatora wyznaczonego, danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, z zastrzeżeniem dokonania czynności, o których mowa w § 6 ust.7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnychZAREJESTRUJ TERAZ ODBIORNIK RADIOFONICZNY i TELEWIZYJNY PRZEZ INTERNET


Jeśli nie otrzymacie Państwo:

 • "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zgłoszenia zmiany danych" w terminie 9 dni od dnia podania za pośrednictwem strony internetowej danych niezbędnych do sporządzenia zgłoszenia, lub,
 • "Zawiadomienia o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika" w terminie 14 dni, od dnia odesłania do Centrum Obsługi Finansowej PP S.A.

należy niezwłocznie złożyć reklamację na adres e-mail: rtv.rejestracja@poczta-polska.pl


 


Infolinia dla usługi RTV (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).     Czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij

iamgurdeeposahanPoczta Polska S.A
iamgurdeeposahan
Poczta Polska
00:00
Dzień dobry! Chętnie odpowiem na Twoje pytania o abonament RTV. Jak mogę Ci pomóc?
iamgurdeeposahan
Poczta Polska
00:00