Abonament RTV

Aktualizacja danych – najważniejsze informacje

Aktualizacja danych (zmiana danych osobowych, adresowych, zmiana liczby odbiorników rtv, wyrejestrowanie) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. poz.1676) o zmianie danych zawartych w Zgłoszeniu rejestracji odbiorników, a także o zagubieniu lub zniszczeniu dowodów zarejestrowania odbiorników oraz o zaprzestaniu używania odbiorników rtv, użytkownik niezwłocznie powiadamia urząd pocztowy, poprzez złożenie lub nadesłanie "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" W przypadku śmierci abonenta, na którego zostały zarejestrowane odbiorniki rtv, współmałżonek lub osoby wspólnie z nim zamieszkujące niezwłocznie powiadamiają urząd pocztowy o zgonie, przedstawiając akt zgonu, w celu dokonania stosownych zmian stanu prawnego i faktycznego.

Aktualizacja danych w urzędzie pocztowym

W celu dokonania zmiany danych lub wyrejestrowania odbiorników rtv należy:

  • zgłosić się do dowolnego urzędu pocztowego,
  • pobrać i wypełnić Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych,
  • przekazać wypełniony i podpisany druk Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych, pracownikowi urzędu pocztowego.

Dowodem zgłoszenia zmiany danych jest Zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych.

Aktualizacja danych przez Internet

W celu dokonania aktualizacji danych zawartych we wniosku o rejestrację odbiorników przez Internet należy:

  • Wypełnić umieszczony na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. odpowiedni elektroniczny formularz
  • Upewnić się, że dane zawarte w formularzu są prawidłowe
  • Zaakceptować wypełniony formularz
  • Poczekać na otrzymanie na podany adres korespondencyjny wypełnionego Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych - korespondencja zostanie przesłana w terminie 4 dni roboczych od daty wypełnienia elektronicznego formularza zmiany danych.
  • Podpisać nadesłane Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych (oryginał i kopię), podpisaną kopię umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i wysłać do nadawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
  • Po otrzymaniu podpisanej kopii Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych Dział Obsługi Abonentów w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania podpisanego zgłoszenia przesyła użytkownikowi Zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych.

 


Reklamacje dotyczące aktualizacji danych przez Internet należy zgłaszać na adres e-mail: rtv_rejestracja@cor.poczta-polska.plInfolinia dla usługi RTV (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).     Czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij