Abonament RTV

Aktualizacja danych – najważniejsze informacje

Aktualizacja danych (zmiana danych osobowych, adresowych, zmiana liczby odbiorników rtv, wyrejestrowanie) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych o zmianie danych zawartych w "Zgłoszeniu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych", a także o zagubieniu lub zniszczeniu dowodów zarejestrowania odbiorników oraz o zaprzestaniu używania odbiorników rtv, użytkownik niezwłocznie powiadamia urząd pocztowy, poprzez złożenie lub nadesłanie "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych".

W przypadku śmierci abonenta, na którego zostały zarejestrowane odbiorniki rtv, współmałżonek lub osoby wspólnie z nim zamieszkujące niezwłocznie powiadamiają urząd pocztowy o zgonie, przedstawiając akt zgonu, w celu dokonania stosownych zmian stanu prawnego i faktycznego.

Aktualizacja danych w urzędzie pocztowym

W celu dokonania zmiany danych lub wyrejestrowania odbiorników rtv należy:

  • zgłosić się do dowolnego urzędu pocztowego,
  • pobrać i wypełnić "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych",
  • przekazać wypełniony i podpisany druk "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych", pracownikowi urzędu pocztowego.

Dowodem zgłoszenia zmiany danych jest "Zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych".

Aktualizacja danych przez Internet

W celu dokonania aktualizacji danych zawartych w formularzu "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" przez Internet należy:

  • Wypełnić umieszczony na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A. odpowiedni elektroniczny formularz
  • Upewnić się, że dane zawarte w formularzu są prawidłowe
  • Zaakceptować wypełniony formularz
  • w terminie 4 dni roboczych od daty wypełnienia elektronicznego formularza zmiany danych. na adres korespondencyjny podany w formularzu "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" - zostanie przesłana korespondencja zawierająca w/w formularz (kopia i oryginał) oraz koperta zwrotna.
  • Kopie formularza "Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" należy podpisać, umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i wysłać do nadawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
  • Po otrzymaniu podpisanego dokumentu Wydział Abonamentu RTV w Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania korespondencji przesyła użytkownikowi "Zawiadomienie o zatwierdzeniu przeprowadzonej zmiany danych".

 


Reklamacje dotyczące aktualizacji danych przez Internet należy zgłaszać na adres e-mail: rtv_rejestracja@bydgoszcz.poczta-polska.plInfolinia dla usługi RTV (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).     Czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
Korzystając ze strony zgadzasz się na zapisywanie prywatnych danych zawartych w plikach cookies i im podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystywania danych. Zamknij