Zwolnienia od opłat abonamentowych

Uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych mogą uzyskać osoby znajdujące się w wykazie osób uprawnionych, które w placówce pocztowej:

  • przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych,
  • przedstawią dowód osobisty oraz złożą oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych jest oryginał oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych potwierdzony datownikiem placówki pocztowej.

Zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia.

W przypadku okresowych zwolnień od opłat abonamentowych, brak przedstawienia dokumentów potwierdzających przedłużenie uprawnień na kolejny okres, będzie skutkował koniecznością wnoszenia opłat w kolejnych miesiącach.

Zgodnie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych z wyjątkiem osób, które ukończyły 75 lat i posiadają zarejestrowany odbiornik, obowiązane są zgłosić w placówce pocztowej operatora wyznaczonego zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r., o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych znosi dotychczasowy obowiązek składania oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia od opłat abonamentowych oraz przedstawiania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do tego zwolnienia (tj. dowodu osobistego) przez osoby, które ukończyły 75 lat i posiadają zarejestrowany odbiornik. Ustawa weszła w życie 9 października 2015 roku.

 

 

Wykaz osób uprawnionych do zwolnienia od opłat abonamentowychInfolinia dla usługi RTV (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).     Czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.
iamgurdeeposahanPoczta Polska S.A
iamgurdeeposahan
Poczta Polska
00:00
Dzień dobry! Chętnie odpowiem na Twoje pytania o abonament RTV. Jak mogę Ci pomóc?
iamgurdeeposahan
Poczta Polska
00:00