Zapytania, Wnioski

Wszelkie zapytania w sprawie usługi abonament RTV, kierowane drogą mailową i korespondencyjną powinny zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz Indywidualny Numer Identyfikacyjny abonenta. Brak tych informacji spowoduje, że sprawa może pozostać bez rozpoznania.

Różnego typu sprawy oraz zapytania w sprawie opłat abonamentowych należy kierować:

  • na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl,
  • w formie korespondencyjnej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV,
    ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,
  • telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).

Pytania dotyczące rejestracji odbiorników rtv oraz aktualizacji danych przez Internet należy kierować na adres e-mail: rtv.rejestracja@poczta-polska.pl.

Informujemy, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w przypadku zaprzestania działania placówek, oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych wraz z cyfrowym odwzorowaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do tych zwolnień może zostać przekazane na dedykowany adres poczty elektronicznej: rtv.eod@poczta-polska.pl. W przesyłanej korespondencji mailowej prosimy aby Klient wskazał dane osobowe i adresowe, natomiast w sytuacji zarejestrowanych już odbiorników, prosimy o podanie dodatkowo indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika.

W przypadku nieotrzymania zamówionych blankietów wpłat rtv reklamację w tym zakresie należy złożyć na infolinię Poczty Polskiej SA lub na adres: rtv.eod@poczta-polska.pl.Infolinia dla usługi RTV (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora).     Czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.
iamgurdeeposahanPoczta Polska S.A
iamgurdeeposahan
Poczta Polska
00:00
Dzień dobry! Chętnie odpowiem na Twoje pytania o abonament RTV. Jak mogę Ci pomóc?
iamgurdeeposahan
Poczta Polska
00:00